Hysbysebu Cylchgrawn

Ar gyfer hysbysebwyr

Opsiynau log:

Paramedrau cylchgrawn: Maint A4, lliw llawn, 60 tudalen, cau - clip papur, clawr - farnais dethol.
Amserlen rhyddhau cyfnodolyn: bob chwarter

Yn 2021, bydd 4 rhifyn o'r cylchgrawn System Tatws yn cael eu rhyddhau.

Rhif rhyddhau 1: Chwefror 25, dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: Chwefror 8
Dyddiad rhyddhau Rhif 2: Mehefin 2, dyddiad cau ar gyfer cyflwyno deunyddiau: tan Fai 16
Dyddiad rhyddhau Rhif 3: Medi 8, dyddiad cau ar gyfer cyflwyno deunyddiau: tan Awst 23
Dyddiad rhyddhau Rhif 4: Tachwedd 19, dyddiad cau ar gyfer cyflwyno deunyddiau: tan Dachwedd 1

Cylchrediad y cylchgrawn: o 2500 copi.

Am gydweithrediad, ysgrifennwch atom

Dyddiadur rhyng-ranbarthol gwybodaeth a dadansoddol "System datws"

Mae'r cyfnodolyn wedi'i gofrestru gan y Gwasanaeth Ffederal ar gyfer Goruchwylio Cyfathrebu, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Torfol

Tystysgrif DP Rhif FS77-35134