Ynglŷn â'r Cylchgrawn

Dyddiadur rhyng-ranbarthol gwybodaeth a dadansoddol "System datws"

Yr unig gyhoeddiad yn Rwsia sy'n ymdrin yn gynhwysfawr ac yn gynhwysfawr â thyfu, storio, prosesu a gwerthu tatws a llysiau "set borsch". Mae'r cylchgrawn yn hyrwyddo profiad y gwneuthurwyr gorau yn Rwsia a chyflawniadau arbenigwyr tramor.

 

Основная аудитория издания – руководители сельскохозяйственных предприятий разного уровня; агрономы; главы областных и районных администраций, управлений сельского хозяйства; представители компаний-участников сельскохозяйственного рынка;  ученые;  студенты аграрных вузов.

  • Cyhoeddir y cylchgrawn bedair gwaith y flwyddyn. Yn 2020, cyhoeddir 4 rhifyn o'r cylchgrawn Potato System.
  • Dyddiad rhyddhau Rhif 1: Chwefror 19
    Dyddiad rhyddhau Rhif 2: Mehefin 2
    Dyddiad rhyddhau Rhif 3: Medi 10
    Dyddiad rhyddhau Rhif 4: Rhagfyr 1

Dosberthir y cyhoeddiad mewn arddangosfeydd arbenigol a thrwy danysgrifiad. Er 2015, lansiodd y golygyddion y prosiect “Cylchgrawn am ddim”, y mae unrhyw fferm yn Rwsia sy’n ymwneud â thyfu tatws yn cael cyfle iddo dderbyn y “System Tatws” wedi’i thargedu a heb gostau ariannol. Ers hynny, mae nifer y tanysgrifwyr wedi cynyddu'n sylweddol.

Daearyddiaeth ddosbarthu - Rwsia gyfan, mae ceisiadau am danysgrifiad yn dod yn rheolaidd o ffermydd yn y Trans-Urals, Tiriogaeth Altai, y Dwyrain Pell a Gweriniaeth Crimea, ond y prif ddarllenwyr yw trigolion y rhanbarthau “tatws” (Moscow, Nizhny Novgorod, Bryansk, Tula a rhanbarthau eraill; Gweriniaeth Chuvashia a Tatarstan).

Mae'r cyhoeddiad wedi'i gofrestru gan y Gwasanaeth Ffederal ar gyfer Goruchwylio Cyfathrebu, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Torfol. Tystysgrif DP Rhif FS77 - 35134 dyddiedig 29.01.2009 Ionawr, XNUMX

Sylfaenydd a chyhoeddwr: LLC Company Agrotrade

Главный редактор: О.В. Максаева

(831) 2459507

y maksaevaov@agrotradesystem.r

Partneriaid y cylchgrawn

Ассоциация российских производителей крахмало-паточной продукции «Роскрахмалпатока»

Croeso yn ôl!

Mewngofnodi i'r proffil

Creu proffil

Llenwch y meysydd i'w cofrestru

Cyfrinair Retype

Rhowch eich enw defnyddiwr neu'ch cyfeiriad e-bost i ailosod eich cyfrinair.

Ychwanegu Rhestr Chwarae Newydd